Cột điện thép S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Cột điện thépSản xuất và phân phối cột thép lắp đặt tháp năng lượng Mặt Trời và đặt camera CCTV.Được làm từ tấm thép cán nóng chất lượng cao làm cho cột điện có sự cứng cáp và bền , sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn ngành (1773 – 2

read more


เครื่องผสมคอนกรีต TEKA

เครื่องผสมคอนกรีตแบบตีไข่, เครื่องผสมคอนกรีต TEKA, แพล้นปูนผสมคอนกรีต : สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (tekabatchingplant)เครื่องผสมคอน

read more

โรงงานจำหน่ายเหล็กก่อสร้างเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้น

เหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube), จำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็กโครงก่อสร้าง, ท่อดำ : ที เอส เอ็ม โลหะภัณฑ์ บจก.เหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube)  ดูเพิ่มเต

read more

โรงงานจำหน่ายเหล็กก่อสร้างเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้น

เหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube), จำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็กโครงก่อสร้าง, ท่อดำ : ที เอส เอ็ม โลหะภัณฑ์ บจก.เหล็กท่อเหลี่ยม (Square Tube)  ดูเพิ่มเต

read more